De Wegwijzer geesbrug

Veel aandacht voor het individuele kind

De Wegwijzer werkt met het leerstofjaarklassensysteem en we gaan uit van het concept passend onderwijs. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Naast belangrijke vakken als taal en rekenen hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Onderdeel van een groter geheel Fiers

De Wegwijzer is één van de tien scholen in de gemeente Coevorden die uitgaat van protestants christelijk onderwijs. Samen vormen de scholen Fiers. Als onderdeel van een groter geheel is het mogelijk om samen vorm te geven aan kwalitatief goed onderwijs en gebruik te maken van de voordelen van een vereniging.

Meer dan welkom

Bij het kiezen van een school gaan ouders niet over één nacht ijs. Op onze website staat veel informatie over het onderwijs op onze school, maar voor het proeven van de sfeer en het stellen van vragen is persoonlijk contact noodzakelijk. Belangstellende ouders en verzorgers kunnen daarvoor vrijblijvend een afspraak maken.

De beste wegwijzer is DE LEERLING zelf

Agenda