CBS De Wegwijzer een verkeersveilige school 2015

 

De werkgroep verkeer heeft ook dit jaar weer een verkeerscircuit georganiseerd op school. De kinderen van groep 7 en 8 hebben geoefend met de nieuwe situatie voor de school. De volgende onderdelen zijn samen met de kinderen geoefend:

  • Het geven van voorrang
  • Richting aangeven en over je schouder kijken
  • Rechtdoorgaand verkeer gaat voor.

De kinderen moesten van een paal een bekertje pakken tijdens het fietsen, dan slalommen om de pionnen en aan de andere kant van de baan het bekertje weer op een paal neer zetten. Dat bleek voor sommige kinderen een lastige opgave. Een aantal  bekers vielen om, of de fiets bleek toch iets te groot, wat de opdracht moeilijker maakte om uit te voeren.

Het is goed om verkeerssituaties regelmatig met kinderen door te nemen en te oefenen. Daarom zet de werkgroep verkeer ieder jaar een circuit uit voor de kinderen om specifieke verkeerssituaties extra te oefenen. Bedankt voor jullie inzet!


Verkeersveiligheidslabel voor CBS De Wegwijzer in Geesbrug.


Het Drents Verkeersveiligheidslabel is uitgereikt door wethouder Ruud Wilting uit aan CBS. De Wegwijzer in Geesbrug.

Het label is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te behalen, hebben wij als school aan een aantal eisen moeten voldoen.

Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen , de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. De Wegwijzer wil laten zien dat verkeersveiligheid een vaste plaats heeft gekregen in het schoolbeleid.  Ook voor ouders een geruststellende gedachte.

Zo doet de school bijvoorbeeld o.a. mee aan de volgende projecten: het Dode Hoek project, fietsenkeuringen en het Praktisch fiets verkeersexamen.

Tijdens de feestelijke uitreiking, zou Seef (zebra-mascotte van DVL) het bordje aan de wethouder overhandigen, maar was het helaas  kwijtgeraakt. Gelukkig was er een meneer van de wegenwacht die het bordje ergens op straat heeft gevonden. Hij bracht het label met spoed in zijn wegenwachtauto (met zwaailampen) naar school.

Waarna het aan de muur bij de ingang van de school werd bevestigd door wethouder Wilting. Met trots kunnen wij van De Wegwijzer zeggen dat we een verkeersveilige school zijn. En dat we zuinig zijn op ónze’ kinderen.