Vakantie

Schoolvakanties 2022-2023

Goede vrijdag 7 april

Tweede Paasdag 10 april

Meivakantie  27 april t/m 7 mei

Hemelvaartweekend 18 t/m 21 mei

Pinksteren 27 t/m 31 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september