Welkom in groep 6-7-8

Groep 6/7/8 is een gezellige, hardwerkende groep van 18 leerlingen met meester Daniël (ma-vrij) en juf Fokkelien (din-don)

Samen hebben we klassenregels opgesteld waardoor verwachtingen duidelijk besproken en nageleefd worden. Iedere dag stellen we een dagdoel op waar we op letten, bijvoorbeeld: we zitten goed op onze stoel. Aan het eind van de dag evalueren het dagdoel. We geven elkaar elke middag ene compliment en we delen een talentkaart uit. Dit talent komt in onze talentbloem.

We krijgen ook iedere week (m.u.v. feestdagen/vakanties) huiswerk (Muiswerk) mee. Op maandag krijgen alle leerlingen Muiswerk op en dit moet zondag klaar zijn. De opdrachten passen bij de lessen waar ze mee bezig zijn in de klas. 
muiswerk

Het stellen van doelen, zowel op gedrag als leerstof, zorgt voor betrokkenheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen worden eigenaar van hun leerproces en kunnen vertellen wat ze nodig hebben om een stapje verder te komen. We stellen leerdoelen op voor werkhouding of sociale vaardigheden, themawerken (doelen voor ontwikkeling), rekenen, spelling en de Cito toetsen. In de kindgesprekken, die twee keer per jaar gevoerd worden, wordt daarnaast een persoonlijk leerdoel opgesteld waaraan de leerlingen het hele schooljaar kunnen werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling extra wil oefenen met breuken, dan wordt het huiswerk daarop gericht.

Iedere leerling heeft een eigen portfoliomap. Hierin komen bewijzen van themawerken, verslagen van kindgesprekken, ingevulde vragenlijsten, leerdoelen, opstellen en tekeningen die horen bij “Dit ben ik”. De map is eigendom van de leerling, hij/zij bepaalt ook mede wat er in de map verzameld wordt. Hierdoor is iedere map verschillend en leren kinderen wat hen uniek maakt.

Naast ons klaslokaal bevindt zich het leerplein, een grote ruimte voor zelfstandig werken óf samenwerken. De stemvolumemeter geeft aan op welk level er gesproken kan worden. In groep 6/7/8 wordt met veel leerplezier gebruik gemaakt van het leerplein. Daarnaast hebben we twee deskbikes in de klas. Tijdens iedere les werken er kinderen op de deskbikes, waardoor we fit blijven!

Leerplein

6.jpgHalverwege groep 7 wordt aan alle leerlingen ‘Typeworld’ aangeboden. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. Typeworld is een online programma, zodat er op school én thuis toegewerkt kan worden naar het typediploma.

In groep 6/7/8 staat elk jaar een bijzondere activiteit op het programma. Het ene schooljaar gaan we op schoolkamp, het andere schooljaar werken we aan een musical. Dit schooljaar gaan we op schoolkamp. Wat, waar en hoe blijft nog even een verrassing.

In een normale schoolweek hebben we een vast rooster, daarom is het handig om enkele punten te noteren:

- maandagmiddag 12.45 uur gym in de Tiphof
- woensdagochtend 09.30 uur gym in de Tiphof
- woensdagochtend 12.15 uur Bieb op school