Schoolinfo

Goed onderwijs moet!

 

CBS De Wegwijzer staat voor goed onderwijs. De kwaliteit is meetbaar en we laten de resultaten graag zien. We leggen verantwoording af naar onze vereniging (Fiers Coevorden), naar de Inspectie van het Onderwijs, naar de medezeggenschapsraad en uiteraard ook naar de ouders.

Informatie voor ouders

Ouders ontvangen jaarlijks een activiteitenkalender waarin de data van activiteiten en praktische informatie staat. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in onze schoolgids die we digitaal beschikbaar stellen op onze website. Daarnaast informeren we ouders met nieuwsbrieven.

Binnen het team zijn taken en functies verdeeld, zodat we onze leerlingen kunnen voorzien van een goed onderwijsaanbod. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak of functie en zijn daarom voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken.

Carolina Camies     – directeur
Marjolein Zandstra    – intern begeleider
Daniël de Leeuw     – ICT
Evelyn Bouwknegt – MRT