Nieuws uit Groep 3,4,5

In groep 3/4 zitten 13 lieve, gezellige, hardwerkende leerlingen. In deze klas wordt veel gelezen, gerekend en geschreven. Op de woensdag, donderdag en vrijdag zitten zij bij elkaar in de klas met juf Marloes. Op de ander dagen van de week zit groep 3 bij groep 1/2 in bij juf Alet en juf Karin. Groep 4 zit dan bij groep 5/6 in bij juf Marloes in de Rank. Op dinsdagmiddag zitten groep 3/4 bij elkaar voor wereldoriëntatie met juf Alet.

Samen hebben wij klassenregels opgesteld die onder de vijf regels van KlasseKids vallen. Elkaar helpen, vertrouwen, plezier, succes en samenwerken zijn de uitgangspunten. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige sfeer in de groep, waar iedereen zich veilig mag voelen. De regels en afspraken zijn door de leerlingen samen met de leerkracht opgesteld in een positieve zin. Dit schooljaar is de school begonnen met de lessen van KlasseKids. Dit geeft ruimte om op een speelse manier sociale en emotionele vaardigheden aan te leren en daarmee bij te dragen aan een positieve sfeer in de groep.Wij beginnen de dag met een dagopening waarbij het Bijbelverhaal centraal staat. Wij gebruiken hiervoor de methode Kind op Maandag. Er wordt over gesproken, gezongen en geknutseld. De dag wordt doorgenomen door middel van het programma op het bord en de kinderen maken zich klaar voor een nieuwe schooldag. Iedere ochtend wordt een doel van de dag gesteld door de leerlingen samen met de leerkracht. Aan het einde van die dag wordt het doel geëvalueerd. We maken gebruik van een vast rooster en schoolbreed wordt op dezelfde tijden rekenen, taal en spelling aangeboden. Sinds het schooljaar 2018-2019 werken wij met leerlijnen. Zo krijgen kinderen onderwijs op maat aangeboden. Taal wordt vanaf groep 5 gemaakt op een Chromebook.

Een aantal punten om te noteren:

Maandagmiddag 12.45 – 13.30 uur gym in de Tiphof
Woensdagochtend 11.15 – 12.00 uur gym in de Tiphof
Woensdag bieb op school 12.15 uur
Donderdagmiddag 13.15 – 13.45 uur Engels
Donderdagmiddag 13.45 – 14.45 uur knutselen
Dinsdagmiddag 13.45 – 14.45 uur wereldoriëntatie

Iedere leerling heeft een eigen portfolio. Deze map is eigendom en daarin worden verschillende dingen bewaard. Te denken valt aan foto’s en/of verhaaltjes van kinderen zelf over bijzondere gebeurtenissen in het schooljaar, verslagen van kindgesprekken, leerdoelen, tekeningen, talenten, themablad van wereldoriëntatie en scores.

Tot slot werken de kinderen met een doelenmuur. In groep 3/4 houden we het alleen bij rekenen. Per blok worden er vier toetsdoelen aangeboden. Kinderen kunnen door middel van vier kleurtjes aangeven hoe ver ze zijn met het beheersen van het doel. De eigenaarschap van de leerlingen wordt hierdoor vergroot.