Onderwijs en Identiteit

 

Wij wijzen onze leerlingen op de wegen die zij kunnen gaan
De Wegwijzer is een kleine Protestants Christelijke basisschool die in een omgeving staat waar iedereen elkaar kent en waar je jezelf mag zijn. De kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer.

Normen en waarden als basis voor de omgang met elkaar.
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen leren op een goede wijze met elkaar omgaan en respect voor de mening en visie van anderen. Deze basis bepaalt de waarden en normen in de omgang met elkaar.

Iedereen is welkom
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren en werken is welkom. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die geen christelijke achtergrond hebben, maar zich wel aangetrokken voelen tot de manier van werken in het christelijk onderwijs. Bij de keuze voor onze school gaan we ervan uit dat ouders achter de visie, missie en identiteit staan en deze respecteren.

De beste Wegwijzer is de leerling zelf.
Onze school bereidt kinderen voor op de maatschappij waar mensen zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen en samenwerken met anderen. Hierin spelen de christelijke normen en waarden een belangrijke rol. Samen met de kinderen en hun ouders onderzoekt het team de weg die nog open ligt. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen het beste uit zichzelf halen en zelf leren beslissingen te nemen.

Regels voor een prettig schoolklimaat
Waar mensen samen zijn is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn, zodat het voor iedereen een prettige omgeving is. We werken op school met drie belangrijkste regels. We noemen ze de kapstokregels:
• Zuinig zijn met de materialen, de school en de omgeving
• Samen spelen- samen delen
• We geven elkaar een helpende hand