Bijlage formuliermachtiging ouderbijdrage


Ouderbijdrage CBS De Wegwijzer

Vrijwillige ouderbijdrage

In de maanden februari en mei wordt het schoolfondsgeld door
middel van automatische incasso geïnd. De bedragen voor het
schooljaar 2020 - 2021 zijn als volgt vastgesteld:
groep 1 t/m 4 e 45 en groep 5 t/m 8 e 60. Voor elk derde
kind van het gezin wordt de helft betaald. Voor kinderen die na
1 januari bij ons op school komen is de vrijwillige ouderbijdrage
voor de activiteiten waaraan het kind deel neemt tijdens de rest
van het schooljaar.

Overblijven en pauze

Vóór half elf krijgen de kinderen gelegenheid om fruit te eten.
Het is de bedoeling dat er op dat moment gezond wordt gegeten
en gedronken. De middagpauze (van 12.00 tot 12.45 uur) is
afgestemd op overblijven voor alle leerlingen. De leerkrachten
eten tot 12.15 uur met hun eigen groep. Om 12.15 uur gaan
de kinderen buiten spelen onder toezicht van een ouder onder
toezicht van een overblijfkracht van Amfiera.
Het overblijven kost e 50 bij 1 kind per gezin per jaar. Bij twee of
meer kinderen zijn de kosten e 55,00. De kinderen van groep