Bijlage formuliermachtiging ouderbijdrage


Ouderbijdrage CBS De Wegwijzer

Vrijwillige ouderbijdrage 

Jaarlijks innen wij via een automatische incasso de vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester  beheert deze rekening. Gelukkig is het de afgelopen jaren op onze school zo geweest dat alle ouders de bijdrage voldoen. We hopen dat dit zo blijft! 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt goed besteed. Aan de schoolreis bijvoorbeeld, en het Sinterklaasfeest, de kerstviering en Pasen. En uiteraard ook de kosten voor het schoolkamp betalen we uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

We zien overal dat de kosten voor levensonderhoud en vaste lasten steeds hoger worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de schoolreizen. Met name het vervoer is flink duurder geworden. De ouderbijdrage is al jaren 45 euro (groep 1 t/m 4) en 60 euro (groep 5 t/m 8) vastgesteld. Ook dit jaar houden we dat bedrag aan. Maar, willen we de activiteiten blijven doen, dan moeten we kijken welke bijdrage daar voor nodig is. 

Hartelijk dank voor je bijdrage!