Nieuws uit Groep 1 & 2

Start van de dag

We beginnen de morgen om 08.45 in de kring. We steken de kaars aan en zingen liedjes.
De dag wordt goed gezet aan de hand van het weekbord van Pompom. Bijzondere activiteiten, het weer en de datum hangen we op het bord.
We bekijken samen de dagritmekaarten zodat we kunnen zien welke activiteiten we die dag gaan doen.
Aan de hand van een knijper geven we aan bij welke dagritmekaart we zijn.
In de kring besteden we elke dag aandacht aan de bijbel en de Christelijke verhalen. Wij gebruiken hiervoor Kind op Maandag.

AA1

Elke nieuwe maand starten we gezamenlijk met een maandopening.

DORR

In de kleuterklas werken we met het observatiesysteem DORR (dagelijks observeren registreren en rapporteren) Er zijn 6 niveaus en de kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo en doorlopen de verschillende fasen. Elke dag behandelen we verschillende leerdoelen en noteren wij dit in een logboek. 3 keer in het jaar is er een evaluatiemoment. Dit wordt met ouders besproken tijdens een tien-minuten gesprek.

De kinderen krijgen een rapport en een portfolio mee. In het portfolio komen verschillende dingen in zoals foto’s, werk, versjes, elfjes over wat de kinderen geleerd hebben. Verhaaltjes over schoolreis of bijzondere gebeurtenissen. Vier keer per jaar voeren we kindgesprekken met de kinderen. Hoe gaat het op school, wat gaat al goed en waar kunnen wij nog bij helpen en hoe gaan we dat doen.

Piramide

Wij werken aan de hand van thema’s. Deze thema’s werken we uit aan de hand van de Piramide boeken. In de Piramide boeken staan taal/reken activiteiten, hoe we de hoeken in de klas kunnen inrichten, beeldende activiteiten, uitstapjes en spelletjes. Piramide is een VVE (voor- en vroegschool) programma. Op onze school werken we op een VVE manier. En we proberen dit in samenwerking met de peuterspeelzaal te doen.

Schoolbieb

De kinderen gaan naar de schoolbieb, elke woensdag morgen van half 12 tot kwart voor 12 kunnen de kinderen een boekje uitzoeken. Het boekje mogen ze maximaal 3 weken thuishouden. De boekjes gaan in het daarvoor bestemde witte katoenen draagtasje, deze krijgen de kinderen van de schoolbibliotheek als ze voor het eerst boekjes gaan ruilen
AA3

Engels

Twee a drie keer in de week geven wij Engelse les. De les duurt ongeveer 10 a 15 minuten. We proberen zo veel mogelijk de lessen aan te sluiten bij het thema waar wij in de klas over werken. De lessen geven we uit de methode I- Pockets. Het aapje Monkey leert ons Engelse woorden. We starten de les altijd met de Hello song en sluiten af met de Goodbye song. Sluit het thema niet aan dan geven we les uit de themamappen van Kleuteruniversiteit.
AA4

Doelenmuur

Door de hele school werken wij met een doelenmuur/datamuur. In de kleuterklas is het grote prikbord naast de kring onze doelenmuur. Hier staat op aan welk thema we werken, welke letter en cijfers er centraal staan, welke woorden we tijdens LOGO 3000 (woordenschat) en Engelse geleerd hebben. Ook staat er een altijd een sociaal doel centraal waarbij de kinderen met een naamkaartje op het white-bord eronder aangeven of zij dit beheersen of nog niet. We maken filmopnames wanneer de kinderen aan dit doel werken en de opnames worden besproken met de kinderen.

Gymnastiek

De kleuters gaan elke woensdagmorgen naar de Tiphof in Geesbrug om te gymmen. Zij krijgen les van een vakleerkracht. Op de andere dagen spelen we buiten en wordt er spel gegeven door eigen leerkracht.
AA5  AA6