Vereniging met leden en donateurs

Fiers is een vereniging. Ouders verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. De christelijke scholen die bij de vereniging horen zijn eigenlijk van de leden (ouders en verzorgers). Leden bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs. De contributie bedraagt minimaal
€ 5,- per jaar. De inschrijfformulieren zijn op de scholen verkrijgbaar.

Er wordt bestuurd op  hoofdlijnen: de algemeen directeur ontwikkelt beleid met ondersteuning van de schooldirecteuren en onder eindverantwoordelijkheid aan het bestuur. Daarnaast stuurt hij de schooldirecteuren aan die het beleid vorm geven op de verschillende basisscholen.