Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen
 

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig.
CBS De Wegwijzer hanteert het sidi protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is. Zo kan ook deze groep kinderen zich optimaal ontwikkelen.


Plusklas
 

De bovenschoolse plusklas is voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die veel meer aan kunnen dan de basisstof van hun groep. De plusklas is een uitbreiding van ons aanbod op de negen scholen van FIERS-Coevorden om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.
Om de plusklas te organiseren is er binnen de vereniging een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft criteria opgesteld waaraan de kinderen moeten voldoen die in aanmerking komen voor de plusklas.  De kinderen hebben bijvoorbeeld op begrijpend lezen en rekenen een voorsprong van minimaal anderhalf jaar en daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke karaktereigenschappen.  De ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen,  worden daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht.
In de plusklas komen de kinderen uit groep 5 t/m 8 iedere woensdagmorgen bij elkaar in CBS Dr. Picardt in Coevorden. Hier kunnen zij op hun niveau aan geschikte projecten en thema's werken. Op die manier worden ook deze kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om te 'leren leren'. De kinderen krijgen de mogelijkheid om op andere dagen op hun eigen school verder te werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen."