Nieuws uit Groep 4-5-6

In groep 4-5 zitten 17 lieve, gezellige, hardwerkende kinderen. In deze klas zorgen wij samen voor een gezellige en fijne sfeer. Op maandag en dinsdag geeft juf Marloes (nu juf Antonette i.v.m. verlof juf Marloes) les en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Gisela. Op dinsdag- en vrijdagmiddag is er themawerken, groep 4 doet dit samen met groep 3 en groep 5 samen met groep 6.  

Samen hebben wij klassenregels opgesteld die onder de vijf regels van KlasseKids vallen. Elkaar helpen, vertrouwen, plezier, succes en samenwerken zijn de uitgangspunten. Er wordt gewerkt aan een positieve en veilige sfeer in de groep, waar iedereen zich veilig mag voelen. De regels en afspraken zijn door de leerlingen samen met de leerkracht opgesteld in een positieve zin. Ieder jaar krijgen de kinderen KlasseKidslessen. Dit geeft ruimte om op een speelse manier sociale en emotionele vaardigheden aan te leren en daarmee bij te dragen aan een positieve sfeer in de groep.

Wij beginnen de dag met een dagopening waarbij het Bijbelverhaal centraal staat. Wij gebruiken hiervoor de methode Kind op Maandag. Er wordt over gesproken, gezongen en geknutseld. De dag wordt doorgenomen door middel van het programma op het bord en de kinderen maken zich klaar voor een nieuwe schooldag. Iedere ochtend wordt een doel van de dag gesteld door de leerlingen samen met de leerkracht. Aan het einde van die dag wordt het doel geëvalueerd. We maken gebruik van een vast rooster en schoolbreed wordt op dezelfde tijden rekenen, taal, lezen en spelling aangeboden. Taal wordt vanaf groep 5 gemaakt op een Chromebook. Daarnaast krijgen de kinderen ook schrijven, Engels, verkeer, knutselen, muziek en gym twee keer in de week. Lezen vinden wij ook erg belangrijk. Het gaat dan niet alleen om het correct en vloeiend lezen, maar ook om het leesplezier. Daarom doen wij schoolbreed iedere 4 tot 6 weken een leesbevorderingsactiviteit waarbij plezier in lezen het doel is. De kinderen krijgen de mogelijkheid om iedere week twee boeken uit de schoolbibliotheek te kiezen. Een boek voor op school en een boek voor thuis. Ook doen we sinds een aantal jaren aan Close Reading. Dit is een soort van begrijpend lezen, maar dan worden de kinderen uitgedaagd om een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Steeds krijgt het een andere opdracht mee, waardoor de kinderen worden uitgedaagd op verschillende manieren naar de tekst te kijken om op deze manier tot een dieper begrip te komen.  

Iedere leerling heeft een eigen portfolio. Deze map is eigendom en daarin worden verschillende dingen bewaard. Te denken valt aan foto’s en/of verhaaltjes van kinderen zelf over bijzondere gebeurtenissen in het schooljaar, verslagen van kindgesprekken, leerdoelen, tekeningen, talenten, themablad van wereldoriëntatie en scores. Talent is een belangrijk onderdeel bij ons op school. Wij werken met de talentenkaarten van Luk de Wulf. Aan het eind van de schooldag geeft de leerkracht een leerling een talent. Dit talent komt in een mooie bloem op het raam tot alle leerlingen er in staan. Daarna beginnen we opnieuw, want alle leerlingen hebben meerdere talenten. Daarnaast doen wij ook in de klas activiteiten met talent. De kinderen maken zich dit steeds meer eigen.  

Tot slot werken de kinderen met een doelenmuur. In groep 4-5 hebben we een doelenmuur voor het vak rekenen. Per blok worden er vier toetsdoelen aangeboden. Kinderen kunnen door middel van vier kleurtjes aangeven hoe ver ze zijn met het beheersen van het doel. Ze schalen zichzelf voorafgaand aan het blok in en stellen dit bij gedurende het blok. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt hierdoor vergroot.