Schoolgids

Klik op SCHOOLGIDS  om deze gids te lezen van de Christelijke basisschool “De Wegwijzer” in Geesbrug. Naast de schoolgids wordt er jaarlijks een activiteitenkalender uitgegeven. In deze kalender staan allerlei belangrijke gegevens betreffende het huidige schooljaar. Alle schoolse zaken die jaarlijks niet of nauwelijks veranderen staan in deze schoolgids.

Uitstroom schooljaar 2017-2018:

Voortgezet onderwijsAantal leerlingen
VMBO/Kl2
VMBO/TL/HAVO1
HAVO-VWO1
VWO3


Verantwoording eindopbrengsten

Goede contacten

Goede contacten tussen school en ouders werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling van de leerling ten goede.
De schoolgids is nodig om u wegwijs te maken in ons schoolgebeuren, omdat scholen verschillen in sfeer, werkwijzen, resultaten en organisatie, vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken.

Informatie

Wel willen we u informeren over de diverse methoden die gehanteerd worden, de ontwikkeling die we op onderwijskundig gebied doormaken en welke systematiek we hanteren omtrent het volgen van de leer- en ontwikkelingsresultaten van de kinderen.
In de schoolgids zijn eigenlijk alle zaken betreffende de school genoemd en omschreven.  Neemt u gerust contact met ons op bij onduidelijkheden of andere vragen.