Welkom in groep (6)7/8

Groep 6/7/8 is een gezellige, hardwerkende groep van 28 leerlingen, twee juffen: juf Gisela (ma/di/wo) en juf Marjolein (do/vr) en niet te vergeten onze sluierstaartjes Willie Wortel en Bolle Berta. Op maandag en dinsdag zitten de drie groepen samen in één lokaal. Op de andere dagen van de week zit groep 6 in de combinatiegroep 5/6 bij meester Daniël in de Rank.

1.jpg  2.jpg

Samen hebben we klassenregels opgesteld waardoor verwachtingen duidelijk besproken en nageleefd worden. Iedere dag stellen we een dagdoel op waar we op letten, bijvoorbeeld: we zitten goed op onze stoel. Aan het eind van de dag evalueren het dagdoel. Daarnaast spelen we Doelenbingo, waardoor goed gedrag gestimuleerd wordt. De leerlingen vullen de lege bingokaart zelf in met punten waar ze aan moeten werken. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn vergroot.

We krijgen ook iedere week (m.u.v. feestdagen/vakanties) huiswerk mee. Groep 7 krijgt op donderdag huiswerk mee en levert het woensdag weer in. Groep 8 krijgt op maandag huiswerk mee en levert het vrijdag weer in. Als het huiswerk af is en het mapje wordt ingeleverd, mogen de leerlingen dobbelen op het Homeworkopoly spelbord. Hierbij kunnen ze een klein prijsje winnen, bijvoorbeeld: je mag de hele dag op de stoel van juf zitten.

3.jpg   4.jpg

Het stellen van doelen, zowel op gedrag als leerstof, zorgt voor betrokkenheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen worden eigenaar van hun leerproces en kunnen vertellen wat ze nodig hebben om een stapje verder te komen. We stellen leerdoelen op voor werkhouding of sociale vaardigheden, themawerken (doelen voor ontwikkeling), rekenen, spelling en de Cito toetsen. In de kindgesprekken, die twee keer per jaar gevoerd worden, wordt daarnaast een persoonlijk leerdoel opgesteld waaraan de leerlingen het hele schooljaar kunnen werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling extra wil oefenen met breuken, dan wordt het huiswerk daarop gericht.

Iedere leerling heeft een eigen portfoliomap. Hierin komen bewijzen van themawerken, verslagen van kindgesprekken, ingevulde vragenlijsten, leerdoelen, opstellen en tekeningen die horen bij “Dit ben ik”. De map is eigendom van de leerling, hij/zij bepaalt ook mede wat er in de map verzameld wordt. Hierdoor is iedere map verschillend en leren kinderen wat hen uniek maakt.

Naast ons klaslokaal bevindt zich het leerplein, een grote ruimte voor zelfstandig werken óf samenwerken. De stemvolume geeft aan op welk level er gesproken kan worden. In groep (6)-7-8 wordt met veel leerplezier gebruik gemaakt van het leerplein.

5.jpg

6.jpg 7.jpg

Halverwege groep 7 wordt aan alle leerlingen ‘Typeworld’ aangeboden. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. Typeworld is een online programma, zodat er op school én thuis toegewerkt kan worden naar het typediploma.

In groep 7-8 staat elk jaar een bijzondere activiteit op het programma. Het ene schooljaar gaan we op schoolkamp, het andere schooljaar werken we aan een musical. Dit schooljaar staat de musical ‘Help, we zijn het bruidspaar kwijt!’ op het programma. De kinderen van groep 6 oefenen mee met de liedjes, de rollen van de musical zijn verdeeld onder de kinderen van groep 7-8. Het belooft een superleuke en spannende musical te worden, boordevol humor en leuke typetjes.

In een normale schoolweek hebben we een vast rooster, daarom is het handig om enkele punten te noteren:

- maandagmiddag 14.15 uur gym in de Tiphof
- woensdagochtend 08.45 uur gym in de Tiphof
- woensdagochtend 12.00 uur Bieb op school
8.jpg