Welkom in groep 5/6
Klassenfoto 1819

Groep 5/6 bestaat uit 15 lieve kinderen. Op maandag en dinsdag heeft deze groep les (in de Rank) bij juf Marloes samen met groep 4. Op de woensdag, donderdag en vrijdag geeft meester Daniël les.

Aan het begin van het jaar hebben we met z’n allen afspraken gemaakt voor het hele schooljaar. Deze afspraken zijn door de kinderen bedacht, in goed overleg met elkaar en de juf en meester. Te denken valt aan: je tafel en vak netjes houden, goed met elkaar omgaan en samen werken wanneer daar om wordt gevraagd.

Op ons bord staat het programma van de dag. Ook hangt er een lijstje met taken van de week.

We stellen elke ochtend 2 doelen op waar we die dag aan gaan denken/werken. Af en toe komen deze doelen voort uit de evaluatie van WAWW (Werken Aan Wat Werkt). Dat is een proces waarin er wordt gefilmd in de klas. Kinderen bekijken deze filmpjes. Er wordt vooral gelet op werkhouding, dingen die erg goed gaan en dingen waar we de komende tijd op kunnen letten.

We werken in de klas met portfoliomappen. Elk kind heeft zijn/haar eigen map waarin dingen worden bewaard. Te denken valt aan themabladen voor wereldoriëntatie, scores en doelen voor de verschillende vakken (taal, spelling, rekenen) en leuke verslagen die door de kinderen zijn geschreven. Kinderen bepalen steeds vaker zelf wat er in hun map komt. Een paar keer per jaar vindt er een kindgesprek plaats met ieder kind. We kijken naar de behaalde resultaten, hoe het gaat met de kinderen en waar aan gewerkt kan worden. Een verslag van deze gesprekken wordt ook opgenomen in de portfoliomap.

De kinderen van groep 6 krijgen iedere week huiswerk of muiswerk mee. Huiswerk wordt meegegeven in een huiswerkmapje en bestaat vaak uit een werkblad rekenen, spelling of taal. Af en toe gaat er een samenvatting voor wereldoriëntatie mee en volgt er een week later een toets. Muiswerk is digitaal en werkt voor de rest hetzelfde.

We werken ook met een doelenmuur in de klas. Hierop kunnen kinderen zelf inschalen op welk niveau voor rekenen ze zitten. Dit n.a.v. een schaduwtoets die is gemaakt. Mooi is om de vooruitgang te zien na een blok. Op deze manier wordt het leerproces meer inzichtelijk voor de kinderen. De resultaten komen ook nu in de portfoliomap.

In groep 5/6 gaan we elk jaar op schoolreisje. Het ene jaar gaan we samen met groep 3/4 en het andere jaar met groep 7/8. Verder hebben we elk jaar twee voorstellingen/projecten van Kunst en Cultuur staan en doen we mee aan Leesvirus en andere leuke leesprojecten.

Een aantal vakken op een rijtje:
- maandagmiddag 12.45 uur en woensdagochtend 09.30 uur gym in de Tiphof
- elke donderdag crea
- elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag WO (wereldoriëntatie)
- woensdagochtend 11.45 uur Bieb op school